111

Paul Laurenzi. Арбуз и бокал вина

Холст, масло, 60 х 73 см, без даты.