209

ThetOOthandtherOOt (Nikita Kravtsov, Camille Sagnes) OHNE TITEL, SERIE GAME OVER. 2018

Tapisserie, Stickerei, 60 x 73 cm, Aarhus, Dänemark